01.11.2017

 

Ανάθεση εκπαιδευτικής μετακίνησης στη Χάγη της Ολλανδίας

28 Ιανουαρίου-2 Φεβρουαρίου 2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι, στις 31 Οκτωβρίου 2017, αποσφραγίσθηκαν και αξιολογήθηκαν από επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν ο Διευθυντής του σχολείου και εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων, οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία για τη μετακίνηση των μαθητών στη Χάγη. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο            AIRFORUM με έδρα τη Θεσσαλονίκη και με αριθμό και ημερομηνία πράξης Διευθυντή  την 2η/31-10-17 (1ο ΓΕΛ) και 1η/31-10-17 (2ο ΓΕΛ).

 

Ο Δ/ντής του 1ου ΓΕΛ                                               Η Δ/ντρια του 2ου ΓΕΛ

Κυριάκος Αρβανίτης                                                              Ιωάννα Τσιτσικλή   
 
Εκτύπωση
Email this to a friend?
Share this on Facebook
© 2015 Anatolia College, Τ.Θ. 21021, Τ.Κ. 55510, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ. +30 2310 398200