01.11.2017

 

Ανάθεση εκπαιδευτικής μετακίνησης στην Αθήνα για PanHellenic Forensics Tournament, από 8-11 Μαρτίου 2018

 

Σας ενημερώνουμε ότι, στις 31 Oκτωβρίου 2017, αποσφραγίσθηκαν και αξιολογήθηκαν από επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και εκπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων, οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία για την μετακίνηση των μαθητών-τριών στην Αθήνα. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο ATHOSHELLASμε έδρα τη Θεσσαλονίκη και με αριθμό και ημερομηνία πράξης Διευθυντή την 1η/31-10-17 (1ο Γυμνάσιο), 1η/31-10-17 (2ο Γυμνάσιο), 3η/31-10-17 (1ο ΓΕΛ) και 2η/31-10-17 (2ο ΓΕΛ).

 

Ο Δ/ντής του 1ου ΓΕΛ                                                Η Δ/ντρια του 2ου ΓΕΛ

Κυριάκος Αρβανίτης                                                     Ιωάννα Τσιτσικλή   

 

Ο Δ/ντής του 1ου Γυμνασίου                                       Η Δ/ντρια του 2ου Γυμνασίου

Στυλιανός Αξαρλής                                                       Καλλιρρόη Σταμάτη

 
Εκτύπωση
Email this to a friend?
Share this on Facebook
© 2015 Anatolia College, Τ.Θ. 21021, Τ.Κ. 55510, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ. +30 2310 398200
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ