05.10.2017

 

Ανάθεση εκπαιδευτικής εκδρομής μαθητών ΙΒ στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας


Σας ενημερώνουμε ότι, στις 4 Οκτωβρίου 2017, αποσφραγίσθηκαν και αξιολογήθηκαν από επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν ο Διευθυντής του σχολείου, εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και  εκπρόσωπος του μαθητικού συμβουλίου, οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο ATHOS HELLAS Travel με έδρα τη Θεσσαλονίκη με την πράξη Διευθυντή 1η/4-10-17 (1ο ΓΕΛ).

 

Ο Δ/ντής του 1ου ΓΕΛ

Κυριάκος Αρβανίτης
 
Εκτύπωση
Email this to a friend?
Share this on Facebook
© 2015 Anatolia College, Τ.Θ. 21021, Τ.Κ. 55510, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ. +30 2310 398200
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ