17.07.2017

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη σίτιση των μαθητών του Νηπιαγωγείου του Εκπαιδευτικού Ομίλου Ανατόλια

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Ανατόλια, το τμήμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Κολλεγίου Ανατόλια, που εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης και αποτελείται από Νηπιαγωγείο και  Δημοτικό Σχολείο, προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προαιρετική ημερήσια σίτιση (μεσημεριανό γεύμα μόνο) των μαθητών/-τριών του Νηπιαγωγείου, για  το  Διδακτικό Έτος 2017-2018.

Η διάρκεια θα ισχύει για τις ημέρες λειτουργίας του Νηπιαγωγείου από 11/9/2017 μέχρι 15/6/2018, με δυνατότητα επέκτασης.

Θα παρέχεται η απαραίτητη για την ηλικία αυτή ποιοτικά και ποσοτικά τροφή και το διαιτολόγιο των παιδιών θα καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών καθώς και τις εθνικές διατροφικές συστάσεις από την Εθνική επιτροπή διατροφικής πολιτικής.

Το πρόγραμμα διατροφής των παιδιών θα καταρτίζεται από  ορισμένο διαιτολόγο διατροφολόγο, με την υποστήριξη παιδιάτρου. Το πρόγραμμα διατροφής θα φέρει υποχρεωτικά τις υπογραφές του υπεύθυνου παιδιάτρου και του υπεύθυνου Διαιτολόγου Διατροφολόγου.

Θα δίνει τη δυνατότητα να καλύπτεται και ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα ειδικών αναγκών διατροφής, διαιτολογικών αναγκών και διατροφικών ιδιαιτεροτήτων με την επιμέλεια του διαιτολόγου διατροφολόγου.

Τα γεύματα θα προετοιμάζονται την ημέρα παράδοσής τους.  Στο πρόγραμμα σίτισης θα αναγράφονται αναλυτικά τα προσφερόμενα ανά γεύμα είδη, οι ακριβείς ποσότητες μαγειρεμένου φαγητού ανά είδος και τα ποιοτικά στάνταρ των πρώτων υλών.

Η προμήθεια όλων των πρώτων υλών θα γίνεται από πιστοποιημένους και  ποιοτικά ελεγμένους προμηθευτές και θα είναι άριστης ποιότητας. Θα χρησιμοποιούνται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό ή και αποκλειστικά ελληνικά προϊόντα, εποχικά είδη, μόνο νωπές πρώτες ύλες - εκτός από το ψάρι - , βιολογικές κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, και αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Δεν θα χρησιμοποιούνται πρόσθετα, ενισχυτικά γεύσης ή έτοιμα μείγματα.

Ο ανάδοχος θα τηρεί με σχολαστικότητα τις διατάξεις υγιεινής στους χώρους και ως προς τις διαδικασίες αποθήκευσης τροφίμων ,επεξεργασίας ,ετοιμασίας και διανομής  των γευμάτων, καθαριότητας των σκευών κλπ., τηρώντας σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας τις κείμενες διατάξεις, νομοθεσία, και απαιτούμενες προδιαγραφές (HACCP).

Ο χώρος προετοιμασίας των γευμάτων θα είναι επισκέψιμος από τη Διοίκηση του σχολείου ή ειδικά εξουσιοδοτημένο άτομο, το οποίο θα έχει το δικαίωμα  να επισκέπτεται , χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, τους χώρους παρασκευής και να εκτελεί ελέγχους.

Ο ανάδοχος θα  μεταφέρει τα γεύματα στο σχολείο, και για τον σκοπό αυτό θα διαθέτει ισοθερμικά σκεύη μεταφοράς κρύου και ζεστού είδους.

Όλα τα σκεύη παρασκευής, μεταφοράς και σερβιρίσματος ( κατά προτίμηση όχι μιας χρήσης) θα πληρούν τις απαιτούμενες υγειονομικές προδιαγραφές.

Ο ανάδοχος θα παρασκευάζει στις εγκαταστάσεις του τα γεύματα τα οποία θα παραδίδει στις δύο εισόδους του νηπιαγωγείου μισή ώρα νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα, και αντίστοιχα θα παραλαμβάνει τα σκεύη του  για καθαριότητα δύο ώρες αργότερα.

Ο ανάδοχος θα εντάξει στην πρότασή του συγκεκριμένες προτάσεις που θα δίνουν τη δυνατότητα στο σχολείο να συνδέσει βιωματικά τη σίτιση με την προαγωγή υγείας και την απόκτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών. Επίσης, ο/η διαιτολόγος/διατροφολόγος θα συνεργάζεται με τους παιδαγωγούς του σχολείου για τη συζήτηση επί θεμάτων διατροφής στο πρόγραμμα απασχόλησης των παιδιών και θα  μπορεί να οργανώνει ομιλίες ενημέρωσης θεμάτων διατροφής για τους γονείς και παιδαγωγούς .

Η παραγγελία θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής δήλωσης/πλατφόρμας ,την οποία θα αναλάβει να σχεδιάσει και να παρακολουθεί ο ανάδοχος,  στην οποία οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα μπορούν να θέτουν τις παραγγελίες τους.

Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανά εβδομάδα όσες ημέρες επιθυμούν για τη σίτιση του παιδιού τους, και η χρέωση/τιμολόγηση τους θα γίνεται από τον ανάδοχο.  Επισημαίνεται ότι όλη η οικονομική συναλλαγή θα γίνεται μεταξύ γονέων και αναδόχου. 

Τα δικαιολογητικά/αρχεία, τα οποία πρέπει να κατατεθούν στο Κολλέγιο Ανατόλια είναι τα εξής:

  • Παρουσίαση της εταιρείας και πρόσφατο ενδεικτικό πελατολόγιο.
  • Όλα τα δικαιολογητικά λειτουργίας και συμμόρφωσης με την Ελληνική Νομοθεσία" 
  • Παρουσίαση μηνιαίου προγράμματος διατροφής (κατά ημέρα και εβδομάδα) και οικονομική προσφορά.
  • Πρόταση για εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει επίσης να προσκομίσει 

  • Ασφαλιστική, Φορολογική ενημερότητα. 
  • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να περιλαμβάνει ασφάλιση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και όλες τις απαραίτητες άδειες και προδιαγραφές και πιστοποιήσεις.  

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο γραφείο Προμηθειών του Κολλεγίου Ανατόλια μέχρι τις 31 Ιουλίου 2017, στις 12 μμ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε ως 24/7/17 στην κα Ζένια Κουτσογεωργίου, Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 08.00 – 13.00 στα τηλέφωνα 2310-398 306.  
 
Εκτύπωση
Email this to a friend?
Share this on Facebook
© 2015 Anatolia College, Τ.Θ. 21021, Τ.Κ. 55510, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ. +30 2310 398200
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ