10.07.2017

 

Ανάθεση εκπαιδευτικής μετακίνησης στο Παρίσι (Paris MUN)

30 Nοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου 2017

 

Σας ενημερώνουμε ότι, στις 10 Ιουλίου 2017, αποσφραγίσθηκαν και αξιολογήθηκαν από επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν η Διευθύντρια του Γραφείου Μαθητικών Δραστηριοτήτων, η Διευθύντρια του σχολείου και εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων, οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία για την παραπάνω μετακίνηση. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο AIR FORUM με έδρα τη Θεσσαλονίκη με πράξεις Διευθυντών την 14 η /10-7- 17 (1 ο ΓΕΛ) και 10 η /10-7- 17 (2 ο ΓΕΛ).

 

Η Αναπληρώτρια του Διευθυντή                                   Η Δ/ντρια του 2ου ΓΕΛ

               του 1ου ΓΕΛ

          Αικατερίνη Δακή                                                     Ιωάννα Τσιτσικλή   

 
Print
Email this to a friend?
Share this on Facebook
© 2015 Anatolia College, P.O. Box 21021, 55510, Thessaloniki, Greece, Tel. +30 2310 398200
PRIVACY POLICY