10.07.2017

 

Ανάθεση εκπαιδευτικής μετακίνησης στο Leiden, Ολλανδία (LEMUN)

16-20 Nοεμβρίου 2017

 

Σας ενημερώνουμε ότι, στις 10 Ιουλίου 2017, αποσφραγίσθηκαν και αξιολογήθηκαν από επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν ο Διευθυντής του σχολείου, και εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων, οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία για την παραπάνω μετακίνηση. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο AΤΗΟS HELLAS με έδρα τη Θεσσαλονίκη με πράξεις Διευθυντών την 6η /10-7- 17 (1ο Γυμνάσιο) και 3 η /10-7- 17 (2ο Γυμνάσιο).

 

 

  Ο Δ/ντής του 1ου Γυμνασίου                                     Η Δ/ντρια του 2ου Γυμνασίου

       Στυλιανός Αξαρλής                                                      Καλλιρρόη Σταμάτη
 
Print
Email this to a friend?
Share this on Facebook
© 2015 Anatolia College, P.O. Box 21021, 55510, Thessaloniki, Greece, Tel. +30 2310 398200
PRIVACY POLICY