10.07.2017

 

Ανάθεση εκπαιδευτικής εκδρομής του DELF Club στo Παρίσι

16-19 Νοεμβρίου 2017

 

Σας ενημερώνουμε ότι, στις 10 Ιουλίου 2017, αποσφραγίσθηκαν και αξιολογήθηκαν από επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν ο Διευθυντής του σχολείου και εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων, οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία για την παραπάνω μετακίνηση. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο ΑIR FORUM με έδρα τη Θεσσαλονίκη με πράξεις Διευθυντών την 5η /10-7- 17 (1ο Γυμνάσιο) και 4 η /10-7- 17 (2ο Γυμνάσιο).

 

 Ο Δ/ντής του 1ου Γυμνασίου                                                  Η Δ/ντρια του 2ου Γυμνασίου

        

       Στυλιανός Αξαρλής                                                                  Καλλιρρόη Σταμάτη
 
Print
Email this to a friend?
Share this on Facebook
© 2015 Anatolia College, P.O. Box 21021, 55510, Thessaloniki, Greece, Tel. +30 2310 398200