10.07.2017

 

Ανάθεση εκπαιδευτικής μετακίνησης στην Αθήνα (DSAMUN)

19-22 Oκτωβρίου 2017

 

Σας ενημερώνουμε ότι, στις 10 Ιουλίου 2017, αποσφραγίσθηκαν και αξιολογήθηκαν από επιτροπή του σχολείου, στην οποία συμμετείχαν η Διευθύντρια του Γραφείου Μαθητικών Δραστηριοτήτων, η Διευθύντρια του σχολείου και εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων, οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία για την παραπάνω μετακίνηση. Η επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της εκδρομής στο ταξιδιωτικό πρακτορείο ΜAZI Travel & Events με έδρα τη Θεσσαλονίκη με πράξεις Διευθυντών την 15 η /10-7- 17 (1ο ΓΕΛ) και 11 η /10-7- 17 (2ο ΓΕΛ).

 

H Aναπληρώτρια του Διευθυντή                                            Η Δ/ντρια του 2ου ΓΕΛ

              του 1ου ΓΕΛ

          Αικατερίνη Δακή                                                               Ιωάννα Τσιτσικλή   

 
Εκτύπωση
Email this to a friend?
Share this on Facebook
© 2015 Anatolia College, Τ.Θ. 21021, Τ.Κ. 55510, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ. +30 2310 398200