Τελευταία Νέα
Email this to a friend? Share this on Facebook Share this on Twitter
05.03.2015 Πρόγραμμα Προαγωγής του Θετικού Σχολικού Κλίματος
 

Πρόγραμμα Προαγωγής του Θετικού Σχολικού Κλίματος


Με τη συμμετοχή όλων των μαθητών και των μαθητριών της Α’ και της Β’ Γυμνασίου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Πρόγραμμα Προαγωγής του Θετικού Σχολικού Κλίματος. Σκοπός του προγράμματος ήταν η βιωματική απόκτηση γνώσεων και η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού εμπλέκοντάς τους σε μια σειρά από ψυχοπαιδαγωγικές και θεατροπαιδαγωγικές δραστηριότητες.

Οι δραστηριότητες έδιναν έμφαση στο ρόλο των μαθητών-παρατηρητών, στη σχέση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, στην ενίσχυση της ενσυναίσθησης και της αλληλοβοήθειας καθώς και στην ενδυνάμωση της ανοχής στη διαφορετικότητα και της δημιουργικής αξιοποίησής της.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Ομάδα Δράσης για την Προαγωγή του Θετικού Σχολικού Κλίματος κατά το διάστημα Οκτώβριος 2014 – Φεβρουάριος 2015 με την ευθύνη και υποστήριξη των ψυχολόγων του σχολείου. Για το πρόγραμμα αφιερώθηκαν συνολικά 6 διδακτικές ώρες με κάθε τμήμα.

 
 
© 2015 Anatolia High School, Τ.Θ. 21021, Τ.Κ. 55510, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ. +30 2310 398200
Find us on: Facebook YouTube Twitter Flickr