Τελευταία Νέα
Email this to a friend? Share this on Facebook Share this on Twitter
27.02.2015 6η Ενημερωτική Συνάντηση για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις της Α' Γυμνασίου 2015-16

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ 1η ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟ 2015-16

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, 09 ΜΑΪΟΥ 2015

Μαθητές που τελειώνουν την 6η τάξη του Δημοτικού σχολείου την άνοιξη του 2015, και επιθυμούν να εγγραφούν στην 1η τάξη του Γυμνασίου στο Ανατόλια, θα διαγωνιστούν τον Μάιο του 2015.

Η δοκιμασία επιλογής έχει στόχο να διαπιστώσει βασικές δεξιότητες του μαθητή στη χρήση της γλώσσας – ελληνικής και αγγλικής – και της απλής μαθηματικής σκέψης.

 

Οι πληροφορίες που ακολουθούν αφορούν σε υποψήφιους μαθητές και μαθήτριες από τη Θεσσαλονίκη. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις και το πρόγραμμα υποτροφιών για υποψήφιους μαθητές και μαθήτριες που διαμένουν εκτός του νομού Θεσσαλονίκης πατώντας εδώ.

 

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

Εγγραφείτε online στις Εξετάσεις Επιλογής Μαθητών για την εισαγωγή τους στην Α’ Τάξη Γυμνασίου του σχολικού έτους 2015-2016 πατώντας εδώ. 

 

 

Όλοι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα, με βάση την επίδοσή τους στη γραπτή δοκιμασία, να διεκδικήσουν είτε υποτροφίες διδάκτρων (25%-100%) που συνεκτιμούν επίδοση και οικογενειακό εισόδημα του μαθητή/της μαθήτριας , είτε τιμητικές υποτροφίες (έκπτωση 10% επί των διδάκτρων), ανεξαρτήτως εισοδήματος.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το πληροφοριακό έντυπο για τους υποψήφιους μαθητές και μαθήτριες που κατοικούν στη Θεσσαλονίκη.


Εξετάσεις Εισαγωγής/Υποτροφιών: Σάββατο 9/5/2015

 

Αιτήσεις ως 5/5/2015


Πληροφορίες, κ. Θεοδωρίδου 2310398203 και enroll@anatolia.edu.gr

 

 

Για να δείτε τα υποδείγματα του διαγωνίσματος πατήστε εδώ 

Για το πρόγραμμα των ενημερωτικών συναντήσεων πατήστε εδώ 


 

 

Συχνές ερωτήσεις


  1. Τι ελέγχουν οι εξετάσεις επιλογής για το Κολλέγιο Ανατόλια;
  2. Θα χρειαστεί ιδιαίτερη προετοιμασία ή φροντιστήριο για τις εισαγωγικές εξετάσεις;
  3. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη βαθμολογία κάποιας ενότητας της εξέτασης;
  4. Από πότε ισχύει το νέο σύστημα;
  5. Υπάρχουν ενημερωτικές συναντήσεις;
  6. Πώς χορηγούνται υποτροφίες;
  7. Μπορεί, αν κάποιος διεκδικήσει μία υποτροφία και δεν την πάρει, να εγγραφεί στη συνέχεια πληρώνοντας πλήρη δίδακτρα;
  8. Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τις εισαγωγικές εξετάσεις ή/και για διαθέσιμες υποτροφίες και δείγματα του τεστ;
  9. Πού θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για αιτήσεις και πληροφορίες;
1) Τι ελέγχουν οι εξετάσεις εισαγωγής για το Κολλέγιο Ανατόλια;

Η εισαγωγή στην 1η Γυμνασίου του Ανατόλια γίνεται με μία δίωρη γραπτή εξέταση στην οποία οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο, σχετικές με την κατανόηση και την παραγωγή κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας, της Αγγλικής Γλώσσας, τα Μαθηματικά καθώς και σε γενικές γνώσεις που αναμένεται να έχει ένας συνεπής μαθητής της 6ης Δημοτικού.


2) Θα χρειαστεί ιδιαίτερη προετοιμασία ή φροντιστήριο για τις εισαγωγικές εξετάσεις;

Η γραπτή δοκιμασία επιδιώκει να διαπιστώσει την ικανότητα του παιδιού σε αυτά που κάνει καθημερινά στο δημοτικό σχολείο και δεν απαιτεί παραπάνω γνώσεις. Αναζητούμε μαθητές που έχουν κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό αυτά και μόνο που τους διδάσκει το δημοτικό.

Ο στόχος είναι  να απαλλαγούν οι μαθητές από το άγχος και το κόστος μιας ειδικής προετοιμασίας σε πράγματα που δεν διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο. Όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν χρειάζεται καμία απολύτως ειδική προετοιμασία. Η μόνη προετοιμασία που απαιτείται είναι να δει ο μαθητής/η μαθήτρια προσεκτικά τα δείγματα των εξετάσεων που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο (πατήστε εδώ) , ώστε να είναι εξοικειωμένος με τον τύπο της εξέτασης.

Για την καλύτερη εξοικείωση των μαθητών με το είδος της γραπτής δοκιμασίας θα γίνει και φέτος ένα τεστ προσομοίωσης για όλους όσοι ενδιαφέρονται, το Σάββατο 17/01/2015.

 

3) Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη βαθμολογία κάποιας ενότητας της εξέτασης;

Η εξέταση έχει τρεις ισοδύναμες ενότητες. Κάθε ενότητα έχει  μέγιστη βαθμολογία τις 100 μονάδες και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι το άθροισμα των τριών, δηλ. άριστα είναι το 300. Είναι μία δοκιμασία ολιστική και δίκαιη, γιατί μπορεί ένα παιδί να αντισταθμίσει κάποια αδυναμία σε ένα αντικείμενο με καλή επίδοση στα άλλα. 


4) Από πότε ισχύει το νέο σύστημα;

Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το Μάιο του 2014. 


5) Υπάρχουν ενημερωτικές συναντήσεις;

Έχουν οριστεί οι ημερομηνίες στις οποίες μπορούν γονείς και μαθητές να έρθουν στο σχολείο, να συζητήσουν για το πρόγραμμα σπουδών με τους Διευθυντές των Γυμνασίων, να ρωτήσουν για τις εισαγωγικές εξετάσεις και να ξεναγηθούν στο campus.

Οι ημέρες αυτές είναι οι εξής:

 

Σάββατο 18/10, 11.00 – 13.00

Σάββατο 8/11, 11.00 – 13.00

Σάββατο 6/12, 11.00 – 13.00

Σάββατο 10/1, 11.00 – 13.00

Σάββατο 7/2, 11:00 - 13.00  

Σάββατο 7/3, 11:00 - 13.00

Σάββατο 4/4, 11:00 - 13.00

 


6) Πώς χορηγούνται υποτροφίες;

Το 20 % των θέσεων περίπου θα δοθεί σε μαθητές που θα έχουν κάποιας μορφής υποτροφία. Οι υποτροφίες δίνονται με κριτήριο την επίδοση των μαθητών στη γραπτή δοκιμασία επιλογής σε συνδυασμό με το οικογενειακό τους εισόδημα.

Οι κατηγορίες των υποτροφιών είναι οι εξής:

Α) ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (10%)

Οι δέκα πρώτοι σε βαθμολογία μαθητές δικαιούνται τιμητική υποτροφία 10%, ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήματος.

Β) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 100%

Απονέμονται σε μαθητές/ μαθήτριες που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν  υπερβαίνει τις 20,000 Ευρώ. Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων περιλαμβάνει και επίσκεψη επιτροπής καθηγητών στα σπίτια των μαθητών/μαθητριών αυτής της κατηγορίας που θα έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στη γραπτή δοκιμασία.

Γ) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 75%

Απονέμονται σε μαθητές/ μαθήτριες που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν  υπερβαίνει τις 30,000 Ευρώ. Η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων περιλαμβάνει και επίσκεψη επιτροπής καθηγητών στα σπίτια των μαθητών/μαθητριών αυτής της κατηγορίας που θα έχουν τις καλύτερες επιδόσεις στη γραπτή δοκιμασία.

Δ) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 50%

Απονέμονται σε μαθητές/ μαθήτριες που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν  υπερβαίνει τις 40,000 Ευρώ.

Ε) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ 25%

Απονέμονται σε μαθητές/ μαθήτριες που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν  υπερβαίνει τις 50,000 Ευρώ.

 

7) Μπορεί, αν κάποιος διεκδικήσει μία υποτροφία και δεν την πάρει, να εγγραφεί στη συνέχεια πληρώνοντας πλήρη δίδακτρα;

Μόνο εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις και αφού θα έχει εξαντληθεί ο κατάλογος των επιλαχόντων μαθητών από την κατηγορία των μαθητών που δεν διεκδίκησαν υποτροφία.8) Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τις εισαγωγικές εξετάσεις ή/και για διαθέσιμες υποτροφίες και δείγματα του τεστ;

Επισκεφθείτε το www.anatolia.edu.gr/entrance


9) Πού θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για αιτήσεις και πληροφορίες;

Στo Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών και Υποτροφιών, κα Κορίνα Θεοδωρίδου (2310398203  - enroll@anatolia.edu.gr), στο κτίριο Macedonia Hall, 08.15 – 15.00.

Η αίτηση είναι κοινή για όλους, απλώς όσοι διεκδικούν κάποια υποτροφία που δίνεται με εισοδηματικά κριτήρια θα πρέπει να το σημειώσουν στο σχετικό κουτάκι της αίτησης ΚΑΙ να καταθέσουν, το αργότερο ως τις 30/4/2015, και τα δικαιολογητικά (E1, E9) με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης (Φεβρουάριος – Απρίλιος 2015, ώστε να τεκμηριώνεται το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος.

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε για την ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
© 2015 Anatolia High School, Τ.Θ. 21021, Τ.Κ. 55510, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ. +30 2310 398200
Find us on: Facebook YouTube Twitter Flickr