ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές / ανανεώσεις εγγραφών - παραλαβή ελέγχων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 θα γίνουν στις 21, 22 και 23 Ιουνίου 2017.  Οι γραμματείες των Γυμνασίων/Λυκείων εκείνες τις ημέρες θα λειτουργούν από τις 8:00 έως τις 16:00 για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 • Την εγγραφή πραγματοποιεί κάποιος από τους γονείς  ή ο έχων αντ’αυτών τη γονική μέριμνα. Εξουσιοδότηση  σε τρίτο πρόσωπο δεν θα γίνει δεκτή.
 • Ο γονέας που πραγματοποιεί την εγγραφή /ανανέωση εγγραφής του παιδιού του, πρέπει να αποδεχθεί τους όρους εγγραφής και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου.
 • Πριν την εγγραφή/ανανέωση εγγραφής πρέπει να έχει εξοφληθεί οποιαδήποτε παλαιότερη οφειλή και να έχει καταβληθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του Κολλεγίου το ποσό των 2000€ (δύο χιλιάδων Ευρώ), ως εγγύηση μη επιστρεφόμενη για την κατοχύρωση της θέσης του μαθητή/μαθήτριας για το σχολικό έτος 2017-18 . Λεπτομέρειες σχετικά με την καταβολή των διδάκτρων δίνονται στη σχετική σελίδα.
 • Τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά  που απαιτούνται για την εγγραφή θα πρέπει να δίνονται συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στην αντίστοιχη γραμματεία κατά την προσέλευση  στο Κολλέγιο στις προαναφερόμενες ημερομηνίες: Δικαιολογητικά Εγγραφής Γυμνασίου - Δικαιολογητικά Εγγραφής Λυκείου
 • Οι νέοι μαθητές ή αυτοί για τους οποίους απαιτείται αλλαγή στη χρήση λεωφορείου, θα πρέπει να δίνουν συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες στο γραφείο κίνησης του σχολείου τις δηλώσεις χρήσης ή μη χρήσης λεωφορείου. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε και τον πίνακα δρομολογίων για την ερχόμενη χρονιά.
 • Σε περίπτωση υποτροφίας, η δήλωση αποδοχής υποτροφίας η οποία θα έχει αποσταλεί ήδη στο γονέα/κηδεμόνα, θα πρέπει να επιστρέφεται υπογεγραμμένη στο Γραφείο Υποτροφιών (κ. Κορίνα Θεοδωρίδου 2310398203).

 

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσέλευσης για την εγγραφή/ανανέωση εγγραφής  στις προαναφερόμενες ημερομηνίες, ο μαθητής/μαθήτρια δεν θα προσμετρηθεί στο χωρισμό των τμημάτων και της ξένης γλώσσας και η θέση θα διατεθεί σε άλλο μαθητή/μαθήτρια.
 • Σημειώνεται ότι  σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δήλωση μη χρήσης σχολικού λεωφορείου θα θεωρείται αυτομάτως ότι θα πραγματοποιείται η χρήση του και το αντίθετο. Η παραλαβή της κάρτας σχολικού λεωφορείου θα γίνεται το Σεπτέμβριο, από την αντίστοιχη γραμματεία.
 • Η καταβολή του σχετικού οφειλόμενου ποσού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον (3) τρείς ημέρες πριν την ημερομηνία εγγραφής, προκειμένου να ενημερωθεί το λογιστικό σύστημα του Κολλεγίου από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
 • Η προκαταβολή δεν θεμελιώνει δικαίωμα του μαθητή να φοιτήσει στο Κολλέγιο, αν η φοίτησή του δεν καταστεί δυνατή λόγω της κείμενης νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή η προκαταβολή θα επιστραφεί.
 • Η οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να δηλώνεται άμεσα με νέα αίτηση, συμπληρώνοντας εκ νέου όλες τις αιτήσεις που αναφέρονται παραπάνω.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές μπορούν να δοθούν τηλεφωνικά, κατά την περίοδο των εγγραφών:

-           Για τη γραμματεία του Α’ Γυμνάσιου : 2310398357

-           Για τη γραμματεία του Β’ Γυμνάσιου : 2310398302

-           Για τη γραμματεία του Α’ Λύκειου: 2310398356

-           Για τη γραμματεία του Β’ Λύκειου: 2310398304

-           Για τη μεταφορά/γραφείο κίνησης : 2310398310

-           Για το λογιστήριο : 2310398308

-           Για τα δίδακτρα / πληρωμές : 2310398245

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Οι γονείς των μαθητών οι οποίοι πρόκειται να εγγραφούν στην Α’ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2017-18  θα πρέπει κατά την προσέλευσή τους στις προαναφερόμενες ημερομηνίες : 

 • Να συμπληρώσουν και να καταθέσουν υπογεγραμμένα όλα τα σχετικά επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή.
 • Να δηλώσουν στο Δημοτικό Σχολείο από το οποίο αποφοιτά ο μαθητής / μαθήτρια ότι θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια, ώστε να αποσταλεί ο τίτλος σπουδών υπηρεσιακώς απευθείας.

 

Από τη Διεύθυνση

 

 

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε για το Ι.Β.DIPLOMA

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε για τις εξετάσεις εισαγωγής και τις υποτροφίες για την 1Η ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Print
Email this to a friend?
Share this on Facebook
© 2015 Anatolia High School, P.O. Box 21021, 55510, Thessaloniki, Greece, Tel. +30 2310 398200
Find us on: Facebook YouTube Twitter Flickr