Το Γραφείο Εξετάσεων είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση, διεξαγωγή και προώθηση των - αναγνωρισμένων από το ΑΣΕΠ - εξετάσεων αγγλικής γλώσσας του Michigan State University, MSU-CELC και MSU-CELP, στη Βόρεια Ελλάδα.

Το Γραφείο Εξετάσεων είναι επίσης υπεύθυνο για τη διοργάνωση και διεξαγωγή στη Βόρεια Ελλάδα μιας σειράς τυποποιημένων εξετάσεων αγγλικής γλώσσας  που απαιτούνται για την είσοδο μαθητών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως:


PSAT Preliminary Scholastic Assessment Test
SAT Scholastic Assessment Test : Reasoning Test & Subject Tests
ACT ACT & ACT Plus Writing Test
GRE Graduate Record Examinations: Subject Tests
OTHER The Testing Office administers examinations on behalf of other examination boards, educational institutions or professional bodies when requested and subsequently authorized to do so.
Εκτύπωση
Email this to a friend?
Share this on Facebook
© 2015 Anatolia High School, Τ.Θ. 21021, Τ.Κ. 55510, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ. +30 2310 398200
Find us on: Facebook YouTube Twitter Flickr