Οι αιτήσεις για προεγγραφή στο τμήμα ΙΒ, υποβάλλονται από μαθητές της Α’ Λυκείου από τις 15 Ιανουαρίου έως τις 4 Μαΐου 2018. Αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 4 Μαΐου παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά εξετάζονται μόνον εφόσον υπάρχουν ακόμη κενές θέσεις. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την πολιτική του σχολείου σχετικά με τη διαδικασία των αιτήσεων στο IBDP.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ακολουθεί υποχρεωτικά συνέντευξη με το Διευθυντή του προγράμματος καθώς και γραπτή εξέταση στα αγγλικά και τα μαθηματικά, όπου κριθεί απαραίτητο.

Οι θέσεις στο πρόγραμμα ΙΒ παραχωρούνται πάντα υπό την προϋπόθεση ότι ο/η μαθητής/μαθήτρια θα διατηρήσει κατά τη διάρκεια της φοίτησης στην A' Λυκείου, τη βαθμολογία που παρουσίασε στην αίτηση.  Επιπλέον, ο χαρακτηρισμός της διαγωγής θα πρέπει να είναι «κοσμιότατη» τόσο στη  Γ' Γυμνασίου όσο και στην Α' Λυκείου.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών του ΙΒ κάντε κλικ εδώ.

Εκτύπωση
Email this to a friend?
Share this on Facebook
© 2015 Anatolia High School, Τ.Θ. 21021, Τ.Κ. 55510, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ. +30 2310 398200
Find us on: Facebook YouTube Twitter Flickr