Κολλέγιο Ανατόλια

Αποστολή

 

Στόχος μας είναι να εμφυσήσουμε στους μαθητές μας τη φιλοδοξία και να τους δώσουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια να γίνουν πολίτες του κόσμου, υπεύθυνοι και με αρχές, αλλά και κριτικά σκεπτόμενα άτομα με ανοιχτό πνεύμα που αναζητούν με ενεργό τρόπο τη γνώση σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

 

Όραμά μας είναι:

να εδραιώσουμε το Ανατόλια ως την πρώτη επιλογή για κάθε ικανό μαθητή και μαθήτρια ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας, ως ένα σχολείο-πρότυπο στον τομέα της διαρκούς ανάπτυξης και εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πρακτικών, που προσφέρει πολύτιμα εφόδια και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μελλοντική τους επιτυχία στην ακαδημαϊκή, επαγγελματική και προσωπική τους ζωή. 

 
 

Θεμελιώδεις αξίες

 

  • η ακαδημαϊκή αριστεία

 

 

 


  •  η καλλιέργεια κριτικής σκέψης

 

 

 

 

 

 

 

  • η πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας

 

 
  •  ο σεβασμός και η υπευθυνότητα

 

 

 
  •  η διαπολιτισμική συνείδηση και ευαισθησία

 

Πάγια επιδίωξή μας είναι:

 


…το άνοιγμα των πνευματικών οριζόντων των μαθητών/ -τριων σε όλο το φάσμα των γνωστικών πεδίων με γνώμονα την επιδίωξη ακαδημαϊκής αριστείας και την παράλληλη διανοητική, σωματική και συναισθηματική τους ανάπτυξη.

 

 

 

… η παροχή των εργαλείων και της κατάλληλης υποστήριξης ώστε να οδηγηθούν σταδιακά οι μαθητές/ - τριες, μέσα από την ανοιχτή έρευνα, στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την προαγωγή του αναστοχασμού και του διαλόγου. Απώτερος στόχος είναι η ουσιαστική κατανόηση και αφομοίωση της γνώσης. , καθώς και η ενθάρρυνση των μαθητών για τη σταδιακή ενσωμάτωση αυτών των αρχών στη μελλοντική τους ακαδημαϊκή πορεία, ώστε να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη της ανάπτυξης των γνώσεών του.

 

 

 

… η παροχή πλήθους ευκαιριών στους μαθητές να αναπτύξουν τις κλίσεις τους μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων, ατομικών και ομαδικών, που εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία  και προάγουν την ολόπλευρη ανάπτυξή της προσωπικότητας των μαθητών/-τριων.

 

 

 

… η προετοιμασία των μαθητών ώστε να γίνουν σωστοί δημοκρατικοί πολίτες, με πνεύμα ελευθερίας και ατομικής υπευθυνότητας ώστε να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους και υψηλό αίσθημα σεβασμού της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των άλλων, και η εμφύσηση του αισθήματος υποχρέωσης προς το κοινωνικό σύνολο και την ανθρωπότητα.

 

 

 

 

... να δώσουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη διεθνή κοινότητα, εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, ώστε, σε συνδυασμό με το εντατικό και καινοτόμο πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, της κυρίαρχης γλώσσας της παγκόσμιας επικοινωνίας, να συνειδητοποιήσουν ότι βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης με τους άλλους ανθρώπους και με τον κόσμο στον οποίο ζουν.

 

 
Εκτύπωση
Email this to a friend?
Share this on Facebook
© 2015 Anatolia High School, Τ.Θ. 21021, Τ.Κ. 55510, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ. +30 2310 398200
Find us on: Facebook YouTube Twitter Flickr