Σύμβουλοι των ομίλων

Tα μέλη του Γραφείου Εξυπηρέτησης Μαθητών εκφράζουν τις ευχαριστίες όλων προς όλους τους καθηγητές και τους εθελοντές που ασχολούνται με αυτές τις δραστηριότητες (clubs), συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη μακρά  παράδοση του Ανατόλια στον τομέα αυτό, μια παράδοση που ξεκίνησε το 1886. Τους ευχαριστούμε για το χρόνο, την ενέργεια και την αφοσίωσή τους. Οι μαθητές, για να επιβεβαιώνουν τον τόπο και την ώρα συνάντησης των κλαμπ που αναφέρονται, θα πρέπει να ακούν πάντα προσεκτικά τις ανακοινώσεις στην πρωινή συγκέντρωση και να βλέπουν τους πίνακες ανακοινώσεων για τα κλαμπ, που βρίσκονται σε διάφορα σημεία του Σχολείου. Εάν έχουν οποιαδήποτε απορία, θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Μαθητών (τηλ. 2310 398328, 310).
Κατεβάστε από εδώ το βιβλιαράκι των εξωσχολικών δραστηριοτήτων και το αναλυτικό τους πρόγραμμα για το 2015-2016.

 

 

 

 

 

 

Εκτύπωση
Email this to a friend?
Share this on Facebook
© 2015 Anatolia High School, Τ.Θ. 21021, Τ.Κ. 55510, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ. +30 2310 398200
Find us on: Facebook YouTube Twitter Flickr